Investeringssparkontot - förvirringen fortsätter

Regeringen har kommit med revideringar av förslaget till investeringssparkontot. Det nya förslaget innebär att skatten inte blir lika mycket högre än dagens modell för kapitalförsäkringar, vilket jag antar är positivt.

Efter att ha läst förslaget på regeringens hemsida, diverse blogginlägg och E24 så förstår jag fortfarande inte exakt vad skillnaden kommer bli mellan KF och investeringssparkontot.

På något ställe framstår det som att hela innehavet plus insatta premier under året kommer beskattas i kf men inte i investeringssparkontot. På något annat ställe är det någon som uppfattar att man fortfarande själv behöver hålla reda på transaktionerna för deklarationen i investeringssparkontot.

Jag blir fortfarande inte klok på om jag ska byta kontoform efter årsskiftet eller inte.

Beräknas skatten lika i de båda kontoformerna?
Vad blir skillnaden egentligen?
Direktägande i ISK, indirekt i KF. Det är jag med på. Men resten?

//Finanskvinnan