Ett litet köp + ISK

Ratos-kursen har åter nått min sedan tidigare uppsatta köpnivå på 80 kr. Jag köpte ett antal delvis eftersom jag drog mig till minnes hur det såg ut vid utdelningssäsongen förra året.

Det som hände då var att jag gjorde aktieköp som senare visade sig gjorts till "höga" kurser. Prisökningen gissar jag beror på att personer vill komma in och ta del av utdelningarna.

Någonstans omkring februari-mars brukar jag själv också komma på att det kanske vore bra att maximera utdelningarna. Varpå jag själv köper "till varje pris" och potentiellt bidrar till kursökningarna.

När detta väl skett tänker jag alltid "varför köpte jag inte i slutet av året istället" så det gjorde jag nu.

Det ska bli intressant att se hur mycket utdelningar jag får in 2012, jag hoppas på att slå ett nytt rekord. Allt beror dock på utdelningsnivåerna.

Gällande Investeringssparkontot så har Avanza nu börjar marknadsföra det som ett alternativ efter årsskiftet. Innebär detta att utformningen är helt klar nu?

//Finanskvinnan