HoistSpar sänker räntan

HoistSpar sänker sparräntan och hamnar på 2,70% från 4/3 2013. Därmed hamnar de under Svea Direkt. Jag har konto hos båda och kommer sätta in pengar hos den aktör som för tillfället har högst ränta. Däremot kommer jag inte flytta pengarna fram och tillbaka hela tiden, det har jag inte riktigt tid med känner jag.

//Finanskvinnan

Köpt Fortum

Jag passade på att köpa Fortum såhär i utdelningsrallyt. Jag köpte omkring 14,50 EUR med en direktavkastning på nästan 7%.

//Finanskvinnan

Är det rätt så är det lätt!

Det kanske ni har hört någon gång? Själv har jag hört det i diskussioner kring förhållanden. Jag vill nu slå ett slag för en tillämpning även inom investerande.

Om ett instrument är så komplicerat att det inte går att förstå så _ska_ jag hålla mig borta. Det är min erfarenhet efter aktieobligationer och andra produkter som jag än idag inte riktigt kan förstå hur de är uppbyggda. Jag är benägen att säga detsamma om hävstångsprodukter. De ombalanseras och är konstruerade på ett sätt som är svårt för mig att förstå trots att jag gör allvarliga försök emellanåt.

Att hålla sig till "enkla" investeringar som aktier och fonder ger såklart heller ingen vinstgaranti, men åtminstone möjligheten att se tillbaka och kunna analysera vad som gick fel. Något som är nog så viktigt när det gäller att undvika att göra om samma misstag flera gånger.

Däremot gäller inte "är det lätt så är det rätt" alla gånger. Att hoppa på en nyemission hos ett bolag som håller på att kollapsa må vara enkelt och snabbt gjort, men det betyder inte att det är en bra idé.

Vad säger ni läsare? Är det värt risken att köpa något man inte förstår sig på?

//Finanskvinnan

Så går börsen 2013

Pollen för hur 2013 års OMXSPI slutar är avslutad.

Ni läsare röstade som följer

Lägre nivå än -51%
  1 (0%)
-50% -- -41%
  2 (0%)
-40% -- -31%
  1 (0%)
-30% -- -21%
  7 (2%)
-20% -- -11%
  21 (7%)
-10% -- -1%
  27 (9%)
+-0% -- +9%
  64 (23%)
+10% -- +19%
  87 (32%)
+20% -- +29%
  49 (18%)
+30% -- +39%
  6 (2%)
+40% -- +49%
  1 (0%)
Högre nivå än +50%
  5 (1%)

Röster: 271


Den stora majoriteten tror på ett positivt börsår och de flesta (87 personer) röstade på +10% till +19%.//Finanskvinnan

Utdelningarna är klara

Nu är alla utdelningar i mina nordiska innehav kommunicerade. Trots att Ratos och Scania har sänkt sin utdelning jämfört med förra året ser det bra ut, tycker jag. Handelsbanken höjde till och med utdelningen något. Tyvärr är Ratos ett stort och Handelsbanken ett litet innehav i min portfölj.

År Månad Bolag Utd/ aktie Utdelat belopp  GAV innehav Direkt-avkastning på GAV %
2013 mar Axfood 12,00 2 700 49 744 5,43%
Handelsbanken B 10,75 699 9 961 7,02%
apr Fortum 8,89 1 700 35 043 4,85%
Ratos B 3,00 2 151 62 245 3,46%
Skanska B 6,00 2 808 52 451 5,35%
maj Hennes & Mauritz B 9,50 2 261 53 394 4,23%
Scania B 4,75 713 15 548 4,58%
Totalt 2013 13 031 278 386 4,68%

Min direktavkastning på anskaffningsvärdet verkar bli omkring 4,68%. Helt ok! Som det ser ut nu blir utdelningarna några hundra lägre än förra året.

Dock har jag ju även ett antal Coca Cola-aktier som kommer dela ut under året. När kan jag se vilka belopp och datum som gäller framöver, någon som vet? Jag hittar bara historisk data.

Antagligen kommer jag också att göra ett par köp till innan utdelningssäsongen är slut. Utdelningarna ska investeras till exempel. Fortum, Skanska och H&M är potentiella kandidater för detta när jag tittar på aktuellt kursläge.

Med dessa ytterligare utdelningar hoppas jag kunna komma över förra årets totalsumma. Det är lite av en ambition att öka utdelningarna varje år. Och sker det inte genom att bolagen ökar utdelningsstorleken får det ske genom att mina innehav ökar, så länge kostnaden är rimlig.

I och med att jag har kapitalförsäkring (samma gäller för ISK) så är utdelningarna skattefria. Det betyder att jag slipper betala nästan 4 000 kr i skatt på dem. Något som mer än väl täcker schablonskatten även i år.

Hur ser det ut med utdelningarna i era innehav?

//Finanskvinnan