Premieobligationer?

Jag såg en annons för Premieobligation 13:1 som kan tecknas nu. Vad tycker läsarna, är det här med premieobligationer något att hänga i julgran?

Å ena sidan är det 0,4% ränta om man köper minst 10 premieobligationer á 5 000 kr.Vilket är jättelite. Å andra sidan behöver man förhoppningsvis inte oroa sig för att "institutet" (staten) går i konkurs med medföljande insättningsgarantiprocess. Å tredje sidan kan man vinna EN MILJON.

Det är något med vinstchansen som gör att jag överväger att testa för 50 000 kr, mot bättre vetande. I ett vanligt depåkonto då. Skulle jag köpa in premieobligationer till min kapitalförsäkring så schablonbeskattas värdet trots att vinster och återbetalning av köpbeloppet annars är skattefritt.

En annan idé jag har är att köpa premieobligationer á 5 000 kr. Sen köper jag till aktier för en tusenlapp per obligation, och paketerar detta i en "kapitalskyddsprodukt" som jag säljer för 7 000 kr styck till en grupp kunder. Kunderna är glada för att de garanterat får 5 000 kr tillbaka efter några år, men har chans på mer om aktien går bra. Ungefär som storbankernas aktieindexobligationer. Då cashar jag in på såväl garantivinsten på premieobligationen som min lilla avgift på 1 000 kr per paket. "Tyvärr" tror jag inte att man får göra så som privatperson. Kanske lika bra det.

Kanske ska jag bara köpa en trisslott istället.

//Finanskvinnan

Cykelsommar - en tradition

Nu har jag grävt fram cykeln ur cykelrummet och premiärcyklat för säsongen. Det blev ovanligt sent på grund av kylan och isen. Frihetskänslan var dock densamma.

Jag har ett SL-kort som går ut i början på maj. Därefter är planen att som vanligt cykla hela sommaren, fram till kanske september-oktober beroende på väderlek. Min tidigare resväg till jobbet var ungefär 1 mil enkel väg. Nu är det något kortare. Mitt personrekord för cyklande en sträcka enkel väg förra sommaren blev 6 mil.

SL:s sommarkort som gäller från maj till sista augusti kostar 2 400 kr. Om jag ibland åker med SL och då använder engångsbiljetter i form av reskassa så borde jag klara mig på omkring 500 kr. En besparing på minst 1 900 kr.

Någon mer som sparar in på transporten under den varmare delen av året?

//Finanskvinnan

HoistSpar sänker räntan

Från 2/5 2013 är HoistSpars inlåningsränta på flexkontot 2,55%.

//Finanskvinnan

Kredit i kapitalförsäkring

"Kredit" är överlag inget ord som klingar positivt i mina öron. Dock har jag kommit till insikt om att det kan vara positivt för mitt stop loss-system att kunna nyttja en kreditlina om mina innehav snabbt går ner till min önskade köpnivå, och jag inte hinner föra över pengar. Det har vid ett tillfälle inträffat att en stop loss-order utlöstes och inte gick till avslut på grund av att jag inte hade likvider på kontot. Vid det tillfället tänkte jag att kursen kommer hålla sig på den nivån och att jag skulle köpa senare. Det inträffade sen inte. Därför är jag, i likhet med Ratos, i behov av flexibel finansiering.

I och med dessa funderingar har jag nu undersökt exakt hur det fungerar med kredit i kapitalförsäkring hos Avanza.

* Först ansöker man om kredit och kreditupplysning görs.

* När det är klart så öppnas ett nytt konto hos Avanza. Detta är ett kreditkonto som är kopplat till kapitalförsäkringen.

* Inne i kapitalförsäkringen syns det totala kreditutrymmet. Vissa aktier och Avanza Zero kvalificeras som säkerhet för "superlånet" som har lägre ränta än den ordinarie krediträntan.

* Om man gör ett köp för mer pengar än vad som ligger likvid inne i kapitalförsäkringen så utnyttjas krediten. Då får kreditkontot ett minussaldo på motsvarande utnyttjad kredit.

* Krediten betalas genom att en insättning görs till kreditkontot och inte till kapitalförsäkringen. På det sättet undviks dubbel beskattning på insättningen. Däremot räknas nyttjandet av kredit som en insättning i kapitalförsäkringen rent skattemässigt.

Jag kommer förmodligen skaffa denna kreditmöjlighet framöver. Om stoplossar utlöses och krediten nyttjas så får jag snabbt föra över pengar från räntesparet.

//Finanskvinnan

Aktiespararnas Analysguide

Aktiespararna har lanserat en sida som de kallar för Analysguiden. Där kan man enkelt jämföra aktuella nyckeltal.

Jag gjorde en jämförelse av mina svenska aktier. De grönmarkerade är de jag väljer mellan att köpa för utdelningarna nu. (Även Fortum kan vara ett alternativ, men saknas i jämförelsen.)


//Finanskvinnan

Ratos årsstämma 2013

Jag, liksom Finansmamman, var på Ratos årsstämma häromdagen. Stämman hölls i Konserthuset, en lite annorlunda stämmolokal. Tyvärr inte helt ändamålsenlig eftersom presentationsskärmen skymdes av pelarna på många platser. Jag fick vrida rejält på mig för att försöka se alla kolumner som visades på skärmen.

På podiet satt Tore Stenholm (sekreterare), Arne Karlsson (f d VD, nu styrelseordförande) samt Susanna Campbell (VD).

Det var mycket intressant att höra VD göra sin sammanfattning av året som gått. Bokstavskombinationernas tid verkar vara över på Ratos, så jag får väl göra en egen. Det blir FÅSC - Första Året med Susanna Campbell.

Ratos genomgår vissa förändringar som bolag och VD visade en bild på två bärbara Apple-datorer från 1999 respektive 2013. Även en marknadsledande modell behöver utvecklas.

PEK 2.0 (terminologin får högsta betyg) är en lite modifierad modell av det Private Equity-konglomerat Ratos har varit sedan 1999. Detta innebär en fortsatt utveckling av aktivt ägande, ett ökat fokus på transaktioner, organisationsutveckling och en mer flexibel tillgång till finansiering. Det är hög konkurrens inom Private Equity och de enkla och snabba pengarnas tid är förbi. Dock ser VD att målet på 20% IRR kvarstår, det är rimligt att kunna uppnå denna avkastning även för investeringar framöver.

Ett annat fokus är CR, Corporate Responsabilty. Detta område är viktigt för både Ratos som moderbolag och alla innehavsbolag. Bland annat har man en nolltolerans mot korruption. Personligen tycker jag att det är oroande att detta måste uttalas, det är väl tämligen självklart? Har Ratos haft problem med korruption?

Den sänkta utdelningen som drabbade oss aktieägare är ett led i behovet av mer flexibel finansiering för Ratos. Utdelningar till aktieägarna är fortfarande prioriterat men denna sänkning ser man som ett medel för att skapa långsiktigt värdeskapande.

2012 var inte det bästa året för varken Ratos eller Ratos-aktien. Dock blev det bättre mot slutet av året. I vanlig ordning har det varit blandad utveckling i innehavsbolagen. På röda listan fanns AH Industries, Diab och Jotul, i vilka översyn pågår. Försäljningarna under 2012 var Anticimex (24% IRR), Contex (-16% IRR), Lindab (23% IRR) och Stofa (55% IRR).

2013 ser VD som ett år då innehaven kan gå bättre än 2012, speciellt mot andra halvåret. Detta beror delvis på genomförda förändringar i bolagen.

Efter VD-ordet lämnades ordet fritt till besökare som kom med allehanda frågor. Värt att notera var att VD lyfte möjligheten att börsnotera SF/Finnkino som ett alternativ vid framtida avyttrande. Angående SF konstaterades även att det är få verksamheter som har en sådan stabilitet i besökarantal som biografer. Mycket intressant med tanke på all debatt kring fildelning och den påstådda skada denna åsamkat bland annat filmindustrin.

Det är även värt att notera att Arne Karlsson avslöjade att ordförande i Fortnox (där Arne numer är styrelsemedlem) är en "gammal god vän" till honom. Appropå den dolda kvoteringen till styrelser som lyftes vid Skanska-stämman. Ratos omvalda styrelse med sina två av sju kvinnliga medlemmar plus en kvinnlig VD är mer jämställd än t ex Skanskas. Trots detta vill jag påstå att kompiskultur och "lika väljer lika" är två bidragande faktorer till att det är långt kvar till en jämn könsfördelning i börsbolagen. En stämmobesökare kom med ett förslag på en ny formulering till valberedningen, där hänsyn till kön och etnicitet skulle tas i urvalet. Detta förslag emottogs dock inte med öppna armar.

Utdelningen på 3 kr röstades igenom, tillsammans med ett antal andra förslag. En nyhet var att styrelsen bemyndigades besluta om utfärdande av preferensaktier, som ytterligare ett led i den flexibla finansieringsmodellen.

Även optionsprogram och aktier till personal av olika slag röstades igenom. Dessa program är jag lika skeptisk till oavsett hur de läggs upp.

Att anställda har aktier i bolaget - BRA!
Att anställda gör en egen investering i aktierna - BRA!
Att anställda ska "låsas in" av programmen - INTE BRA!
Att programmen innebär en superkrånglig administration samt förmånsbeskattning - INTE BRA!

Varför ska man "låsa in" personal? Så omöjligt att få tag på bra kompetens på vår globala arbetsmarknad kan det inte vara att medarbetare ska "låsas in" till varje pris. Vad kostar en uttråkad medarbetare i engagemang och prestation?

Om någon konkurrent verkligen vill rekrytera över en person så är det i normalfallet inga konstigheter att räkna ut värdet på eventuella program och ersätta detta med en sign on-bonus. Jag upplever att hela konceptet är förlegat.

En Ratos-aktie kostar runt 60 kr. Jag ser inte det minsta hinder för någon att köpa sådana på egen hand, inte ens för "administrativ" personal.

Ge medarbetarna en marknadsmässig ersättning, bonus vid bra prestation och ett lönetillägg som ska gå till aktier. Inrapportering av antalet aktier sker varje månad eller år. Det lägger jag min röst på, precis som jag gör angående Skanskas aktiesparprogram.

Efter avslutad stämma serverades vin och wraps med lax eller skinka. Det fanns även vegetariska smörgåsar med fetaost. Mycket gott och trevligt, och det räckte till alla!

//Finanskvinnan

Pensionsutredningen föreslår höjd pensionsålder

Pensionsutredningen (GP) presenterades i veckan. Där finns som de flesta nog läst vid det här laget ökade riktåldrar för pension. Förändringarna kommer införas stegvis.

Mina egna åtgärder är desamma som jag arbetat med under en längre tid.

* Inget nysparande till min befintliga IPS. Skatten vid det framtida uttaget är en stor osäkerhetsfaktor enligt mig. Nu är även en potentiell ökning av inlåsningsperioden en osäkerhetsfaktor, även om gamla försäkringar eventuellt behåller de gamla reglerna. På Avanzas Claes Hemberg låter det dock som att allt privat pensionssparande påverkas oavsett när det är påbörjat.

* Sparande i andra former för att säkra min ekonomi även om pensionssystemet kraschar ihop de närmsta 30-40 åren.

* Noggrann översyn av tjänstepensionsvillkoren vid eventuellt byte av arbetsgivare. Om jag går från bättre till sämre vill jag veta det.

//Finanskvinnan

Skanskas årsstämma 2013

Ikväll besökte jag, tillsammans med lite under 300 andra personer, Skanskas årsstämma i Berwaldhallen. Det har gått tre år sen jag var där sist. Precis som förra gången var det trevligt och lämnade ett mycket gott intryck av bolaget. Detta trots demonstranter vid entrén, som protesterade mot BoKloks byggplaner i Rågsved samt mot Skanskas användande av ett "svartlistningsregister" i Storbrittanien.

Innan stämman bjöds det på matiga smörgåsar och Loka. INNAN stämman. Detta kan revolutionera stämmorna framöver tänker jag - det är ju genialiskt! Då behöver inte 50% av deltagarna smyga ut i förtid för att slippa förgås av hunger. Smörgåsvarianterna var rostbiff, skagen eller parmaskinka. Jag testade den med rostbiff och den var god.

Stämman inleddes med en effektfull film. Ni kan se den nedan. Det ger en viss känsla att se den på storskärm i Berwaldhallen.

På podiet satt VD Johan Karlström, styrelseordförande Stuart Graham (US), advokat Sven Unger och en kvinna som jag tyvärr inte uppfattade namnet på. VD hade en slips i hoppfullt ljusrosa.

Stuart Graham inledde med att hålla ett anförande på engelska. Precis som förra gången jag besökte stämman fanns översättningsteknik på plats för de som behövde. Anförandet innehöll bland annat konstateranden om att 2012 års resultat var tillfredsställande men inte optimalt. Han gick även igenom vilka fokusområden man arbetat med under 2012. Bland annat har man tittat på kompensationsnivåer för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner. För de 10 000 pågående projekt Skanska driver parallellt är det centralt att de kan attrahera och behålla den bästa personalen.

Han framhöll att han är förvånad över att svenska medier fokuserar på korruption i länder "far away" och ersättningsnivåer när det lokala arbetsmiljöarbetet på Skanska är så mycket viktigare, och även går starkt framåt. Jag vet inte riktigt om jag håller med honom där. Som aktieägare är jag givetvis intresserad av alla dessa områden, även om vissa händelser utspelar sig långt ifrån mig geografiskt sett. Det var dock lite oväntat och även kul att se en amerikan inleda en stämma här i Sverige.

Därefter tog VD över och höll sitt anförande. 2013 är Skanskas 126:e år som bolag. Resultatet föregående år kunde helt klart ha varit bättre, den fina historiken till trots. Resultatet minskade kraftigt jämfört med föregående år, dock berodde en stor del av 2012 års resultat på försäljningen av Autopista Central.VD konstaterade att lönsamhetsproblem finns i Sydamerika men även i Norden. Skanska räknar med en fortsatt avmattning framöver då byggandet följer konjunkturen med något års eftersläpning.

Byggverksamheten i Sverige, Polen, Storbrittanien och USA gick bra under 2012. I Storbrittanien som har varit en svag marknad börjar Skanska skönja ett "ljus i tunneln" (pun intended?). Där har de bland annat byggt tunnelbanestruktur. I Norge och Finland förbättrades resultatet. Norge är till och med starkast i Norden. Skanska har anpassat sin verksamhet till den svaga marknaden i Tjeckien och Slovakien. Däremot har bolaget tvingats göra avskrivningar i Latinamerika. Man arbetar med utökade kontrollsystem där, för att säkerställa och förbättra lönsamheten.

För bostadutvecklingen behöver Skanska förbättra lönsamheten i Norden. I både Polen och Storbrittanien har man påbörjat sina första bostadsprojekt under 2012. Genom samarbetet BoKlok som Skanska genomför med Ikea har 500 lägenheter sålts under året.

Utvecklingen av kommersiella fastigheter verkar tuffa på. Skanska kommer själva byta huvudkontor under nästa år. De flyttar in i det egna projektet Entré Lindhagen i Stadshagen som de kommer dela med Nordea.

Även VD tog upp arbetsrelaterade skador. Noll arbetsskador ingår i Skanskas fem nollvisioner. Där är de inte än, men det går helt klart framåt. 2005 hade Skanska 6,8 arbetsskador med sjukfrånvaro per miljon arbetstimmar. 2012 var siffran 2,9. Man har ungefär 57 000 anställda. Tyvärr hade man dödsfall i arbetet även 2012, även om siffran minskat från 8 stycken 2011 till 2 stycken 2012. Byggbranchen bör sannerligen ta arbetsmiljö på allvar (och gör det förhoppningsvis också i stor utsträckning) med tanke på hur riskfyllda arbetsplatser man arbetar på.

Utsikterna inför 2013 angavs vara bra utgångsläge i orderbok, relativt stabil marknad och sist men inte minst tryggheten i en stark finansiell ställning. Lite halvljummet, uppfattade jag det.

Styrelsen valdes om och en ny person valdes in. Stämman röstade också igenom att styrelsen får ha tio medlemmar istället för nio. Är detta vanligt? Det känns opraktiskt om det kan bli 50/50?

Könsfördelningen är nu två kvinnor och åtta män som ordinarie medlemmar. En sorgligt låg siffra som också ifrågasattes av Fredrika Bremer-förbundet vars representant Birgitta Wistrand har skrivit en rapport om den dolda kvotering som pågår redan idag, i form av att männen i valberedningen föreslår andra män. Rapporten överlämnades till gänget på podiet och till valberedningens ordförande.

Utdelningen på 6 kronor röstades igenom utan diskussion.

Därefter röstades ett nytt aktiesparprogram (SEOP 3) igenom. Aktiesparprogrammen är otroligt komplicerade och jag vill än en gång ifrågasätta varför man har dem. Det kanske fungerar väl utomlands men administrationen av dessa program där x gratisaktier utges efter tre års ägande låter som något som sysselsätter ett antal heltidstjänster. Inte minst som olika års program har olika villkor. Förmånsbeskattning och deklaration i Sverige på det...

Att endast 8 500 anställda av 57 000 väljer att delta tycker jag låter som en låg siffra. Möjligen indikerar den att även anställda tycker det är komplicerat?

Här kommer mitt förslag till aktiesparprogram. Ett förslag som kan lösa flera frågor inom Skanska på samma gång.

När en anställd ska börja så erbjuds en lön i det övre spannet för marknaden. En konkurrenskraftig lön. Därefter erbjuds ett vanligt lönetillägg på säg 3-7% som den anställde kan acceptera om den vill. Hela höjningen efter skatt ska gå till att den anställde köper Skanska-aktier. Eller hela höjningen innan skatt, om Skanska vill att den anställde även ska bidra med en extra del själv.

En gång om året rapporterar den anställde in antalet Skanska-aktier totalt, antal köpt per år sedan anställningsstart samt var aktierna finns (oavsett kontoform) i något slags system. Kontoutdrag som styrker det aktuella innehavet ska bifogas.

Då får den anställde en förmån som ökar "konkurrenskraften" i lönen, som är skattad och klar och inte kräver någon extra deklaration från den anställdes sida.

Deltagandet i programmet ökar förmodligen till 95%, om inte mer.

Skanska kan dessutom säga upp eller omplacera några heltidsanställda som jobbar med programmet idag. Arbetsinsatsen från företagets sida blir minimal i jämförelse.

Vad tror ni om det?

//Finanskvinnan

Inkomstökning på g

Nu drar det ihop sig till lönerevision och jag hoppas på att få en hyfsad ökning. Jag funderar på om jag ska sikta mot att spara hela nettoökningen varje månad.

Alternativet är att amortera lite extra på CSN-lånet (ekonomiskt förkastligt, psykologiskt bekvämt) och/eller att även öka konsumtionsutrymmet. Kanske genom att öka resesparandet.

Hur hanterar ni inkomstökningar?

Jag har lagt en omröstning till vänster, rösta gärna på det alternativ ni föredrar.

//Finanskvinnan