Höjd skatt i ISK och KF

Besvikelsen är stor här i hushållet. Min farhåga från februari slog in.

Regeringen har annonserat ett förslag om att höja schablonskatten på ISK och KF genom ett påslag och ett golv. Jag kan absolut köpa att det ska finnas ett golv. Jag anser dock att det ska finnas ett tak också, om det är det här spelet vi spelar.

Skatten på pensionsmedel och kapitalvinstskatten i vanlig depå verkar vara heliga, medan man gör lite som man vill med KF och ISK. Fy.

Förslaget skulle innebära att räntefonder i ISK är rökta. Men visst, vi som sparar våra skattade pengar kanske bara ska köpa högriskaktier istället. Och givetvis belåna oss till max så att vi får ta del av ränteavdraget.

Risktagande och konsumtion är vad som premieras genom det skatteförslag som läggs. Inte långsiktigt sparande för att säkra den egna ekonomiska tryggheten i framtiden.

Vad Sverige behöver mer eller mindre av kan väl diskuteras, men jag är rätt så säker på att det inte är belåning i alla fall.

//Finanskvinnan

Bye bye Skagen Krona

Mitt Skagen krona-innehav har stått på 0 någon månad nu. Jag byter till Spiltan Högräntefond istället, så får jag kanske någon krona avkastning.

//Finanskvinnan

Ingen återbetalning av utländsk källskatt vid nollränta i KF

En fråga som har aktualiserats i samband med noll- och minusränta (repo) är vad som händer med återbetalningen av utländsk källskatt i kapitalförsäkring om pensionsinstitutet inte har betalat någon skatt för kapitalförsäkringarna.

Svaret är sannolikt att vi då inte får tillbaka den utländska källskatten alls för det eller de åren.

Gustavs aktieblogg har skrivit utförligt om det hela.

En fundering från min sida är om det inte går att skjuta upp återkravet av källskatten till kommande år, har för mig att jag läst något om det. Någon som vet mer? Det vore ju en superservice från KF-leverantörerna i så fall. Men förmodligen inget att räkna med.

Själv kommer jag inte förändra något alls. Att betala säg 700 kr i skatt totalt för innehav på ca 1 miljon är inte hela världen, vilket är vad det skulle handla om för min del om avkastningsskatten var 0.

//Finanskvinnan

Jag hade fel, igen

Jag var "helt säker"* på att mina aktieköp i december skulle få en given utveckling fram till utdelning. Axfood, tänkte jag, skulle givetvis gå upp mer än utdelningen. För det brukar den göra. Skanska skulle gå typ som index och Ratos skulle dyka ner mot nya bottennivåer, för det är det som vanligen händer efter mina Ratos-köp.

I själva verket gick Ratos jättebra, +23%! Jag håller tummarna för fortsatt god utveckling och utdelningstillväxt kommande år.

Skanska gick också väldigt bra, +19%.

Axfood har hackat lite fram och tillbaka, för att nu vara ungefär på köpkurs. Marknaden verkar tycka att det finns ett tak även för denna aktie.

Samtliga inköp som jag gjort de senaste månaderna kommer ge en fin utdelning under våren och jag ser fram emot en lång och givande relation.


Tidpunkt Aktie Köp -kurs Aktuell kurs  Utv. % sen köp
december 2014 Ratos B 47 57,4 23%
december 2014 Skanska B 171 202,9 19%
december 2014 Axfood 474 475,1 0%
februari 2015 Handelsbanken B 375 418,1 11%
februari 2015 Hufvudstaden A 113 119,5 5%
februari 2015 Castellum 134 140,5 5%

*Så säker det nu går att vara när det gäller aktier.

//Finanskvinnan

Tillgångar/skulder mars 2015


Över en miljon i eget kapital!

//Finanskvinnan

Bevakningsportföljer mars 2015

Nytt ATH för båda portföljerna.

PeriodTotalvärde "bra" aktierTotalvärde "dåliga" aktierSkillnad mellan "bra" och "dåliga" portföljen (%)Skillnad mellan "bra" och "dåliga" portföljen (SEK)
Nov 13100 000 kr100 000 kr0,00%0 kr
Dec 13100 862 kr98 582 kr2,28%2 280 kr
Jan 14103 748 kr98 407 kr5,34%5 341 kr
Feb 14100 275 kr106 725 kr-6,45%-6 450 kr
Mar 14107 508 kr114 084 kr-6,58%-6 576 kr
Apr 14108 612 kr108 271 kr0,34%341 kr
Maj 14109 759 kr104 055 kr5,70%5 703 kr
Jun 14115 227 kr105 066 kr10,16%10 162 kr
Jul 14115 081 kr101 552 kr13,53%13 529 kr
Aug 14113 616 kr102 056 kr11,56%11 560 kr
Sept 14114 386 kr105 248 kr9,14%9 138 kr
Okt 14117 997 kr105 153 kr12,84%12 844 kr
Nov 14124 698 kr110 062 kr14,64%14 636 kr
Dec 14130 107 kr112 271 kr17,84%17 836 kr
Jan 15133 322 kr117 745 kr15,58%15 577 kr
Feb 15142 253 kr122 423 kr19,83%19 830 kr
Mar 15150 512 kr131 974 kr18,54%18 537 kr

Mina bevakningsportföljer finner du här. Mer info om tanken bakom bevakningsportföljerna finner du här.

UPDATE

Jag la till SIXPRX (index inklusive utdelningar) som jämförelse.

November 13 till juni 14 låg den "bra" portföljen under index. Det gjorde även den "dåliga" portföljen alla månader i jämförelsen undantaget februari 14 och mars 14. Alla månader efter juni 14 låg den "bra" portföljen över index.


PeriodSIXPRX värdeFörändring SIXPRX sedan start (%)Totalvärde "bra" aktierTotalvärde "dåliga" aktierSkillnad mellan "bra" och "dåliga" portföljen (%)Skillnad mellan "bra" och "dåliga" portföljen (SEK)
Nov 131 325,540,00%100 000 kr100 000 kr0,00%0 kr
Dec 131 351,671,97%100 862 kr98 582 kr2,28%2 280 kr
Jan 141 379,374,06%103 748 kr98 407 kr5,34%5 341 kr
Feb 141 356,822,36%100 275 kr106 725 kr-6,45%-6 450 kr
Mar 141 439,568,60%107 508 kr114 084 kr-6,58%-6 576 kr
Apr 141 460,0810,15%108 612 kr108 271 kr0,34%341 kr
Maj 141 476,9411,42%109 759 kr104 055 kr5,70%5 703 kr
Jun 141 532,3015,60%115 227 kr105 066 kr10,16%10 162 kr
Jul 141 518,8414,58%115 081 kr101 552 kr13,53%13 529 kr
Aug 141 480,6611,70%113 616 kr102 056 kr11,56%11 560 kr
Sept 141 507,7513,75%114 386 kr105 248 kr9,14%9 138 kr
Okt 141 485,8512,09%117 997 kr105 153 kr12,84%12 844 kr
Nov 141 531,1915,51%124 698 kr110 062 kr14,64%14 636 kr
Dec 141 572,9718,67%130 107 kr112 271 kr17,84%17 836 kr
Jan 151 598,7320,61%133 322 kr117 745 kr15,58%15 577 kr
Feb 151 712,6429,20%142 253 kr122 423 kr19,83%19 830 kr
Mar 151 851,0939,65%150 512 kr131 974 kr18,54%18 537 kr

 //Finanskvinnan