Klantköp i Axfood

Jag skulle köpa Axfood och H&M för någon tusenlapp idag. Utdelningspengar som skulle återinvesteras. Istället för att köpa hälften svindyra H&M (runt 340 kr) och hälften svindyra Axfood (runt 128 kr) så lyckades jag köpa Axfood för hela pengen i två omgångar. När jag ändå var i farten så köpte jag Ratos för den sista slatten på kontot (runt 56 kr).

Så. dumt.

Tack och lov för minicourtaget och att det var småpengar det handlade om.

//Finanskvinnan

Ännu en anledning att ha amerikanska aktier i kapitalförsäkring

En läsare uppmärksammade mig på att direktägda amerikanska aktier och amerikanskregistrerade fonder som överstiger ett värde om 60 000 USD utlöser amerikansk arvsskatt när innehavaren dör.

Det verkar handla om en arvsskatt på 35% av värdet över 60 000 USD.

Om jag har förstått saken rätt så berörs enbart fysiska personer av skatten. Därmed försvinner problematiken helt för innehav i kapitalförsäkring. Källa: SEB.

Kapitalförsäkring vinner alltså över ISK både gällande återbetalning av utländsk kupongskatt, möjlighet att styra förmånstagare och nu även potentiell amerikansk arvsskatt.

Någon som vet om arvsskatt kan utlösas vid innehav från fler länder än USA?

//Finanskvinnan

Skattefria utdelningar, nya tickers hos Avanza och Walmart

När jag gjorde sammanställningen över vilka utgifter som täcks av vilka utdelningar så slog det mig att utdelningarna med nuvarande system blir skattefria på riktigt den dagen jag börjar leva på dem. Inte bara skattefria i bemärkelsen att ingen 30% skatt dras vid själva utbetalningarna, men att utdelningarna ändå ingår i underlaget för schablonskatt.

Skatteunderlaget för kapitalförsäkring beräknas nämligen på ingående värde för året, plus insättningar som görs under året. Insättningar som görs under andra halvåret räknas med till hälften. En utdelning räknas dock inte som en insättning. Om utdelningen tas ut innan årsskiftet så blir det 0 skatt på den. Trevligt!

För övrigt noterade jag att mina stop lossar på Handelsbanken och Axfood hade försvunnit spårlöst från Avanza-kontot. Det beror på att Avanza byter ut tickern helt nu efter splittarna. Lite opraktiskt att behöva göra om dem, men å andra sidan är det ingen risk att råka felköpa på en stop loss. En tråkigare effekt är att historiken i grafer försvinner. Nu ser jag inte längre mina historiska transaktioner.

Jag har köpt lite Walmart också. Jag tänkte att valutakursen började krypa nedåt, liksom aktiekursen. "Hur illa kan det vara?", tänkte jag. Nästa gång ska jag tänka mindre och räkna mer.

Priset landade på 134 SEK mer per aktie jämfört med mitt första Walmartköp, som gjordes till samma aktiekurs. 27% dyrare. Nåväl, jag får ju utdelningarna i USD också, så det kanske jämnar ut sig i slutändan. Speciellt som utdelningarna (förhoppningsvis) fortsätter öka varje år.

Ticker Kurs Valutakurs vid köp Styckpris SEK
WMT 76,5 6,59 504,3
WMT 78,9 6,57 518,4
WMT 76,7 6,61 506,6
WMT 76,9 6,70 515,1
WMT 73,3 6,88 504,3
WMT 75,9 7,43 564,1
WMT 76,5 8,35 638,8

//Finanskvinnan

Uppföljning av utdelningar som styrs mot utgifter

I augusti 2014 gjorde jag en översikt över hur mina utgifter såg ut, samt vilka bolags utdelningar som skulle kunna matchas mot dessa. Nu kan det vara läge för en uppdatering eftersom jag har tagit in några nya innehav och fått justera budgetposter till viss del.

Det är sorgligt många poster som inte täcks alls. Kanske får jag köpa mig något försäkringsbolag (inte Vardia), något elbolag och liknande. 10% ekonomiskt oberoende är inte alls dumt! Speciellt inte som budgetnivån nedan är ganska lyxig och skulle kunna snävas åt betydligt.

Här finns tips på aktier utifrån olika kategorier, kanske hittar jag någon bra utdelningsaktie som kan fylla luckorna där:

https://www.avanza.se/aktier/aktieinspiration.html

Budgetpost Belopp per månad Belopp som täcks av utdelningar Andel som täcks
A-kassa och facket 340 0 0%
Bostadsköer 50 0 0%
CSN 565 0 0%
Ekipering och utseende 600 354 59%
El 250 0 0%
Försäkringar 200 0 0%
Hyra bostad 8 102 370 5%
Kommunikation och underhållning 468 0 0%
Livsmedel 1 500 552 37%
Restaurangmat 2 000 0 0%
SL-kort/transport 692 0 0%
Sparande resekonto 2 000 0 0%
Träning (ersätts delvis friskvårdsbidrag) 525 0 0%
Övriga utgifter 225 484 215%
Totalt 17 517 1 759 10%

Utdelningarna har jag kategoriserat som nedan mot de olika budgetposterna.

Budgetpost Belopp per år Belopp per månad
Ekipering och utseende 4 247 354
  Hennes & Mauritz B 2 467 206
  Walmart 1 780 148
Hyra bostad 4 437 370
  Castellum 460 38
  Hufvudstaden A 116 10
  Skanska B 3 861 322
Livsmedel 6 624 552
  Axfood 4 114 343
  Coca Cola Company 2 510 209
Övriga utgifter 5 803 484
  Handelsbanken B 1 400 117
  Ratos B 4 189 349
  Återföring utländsk källskatt 213 18
Totalt 21 110 1 759

//Finanskvinnan

Split i SHB

SHB har nu delats upp. Varje aktie blev tre aktier. Klart förvirrande just i brytet. Jag tycker nog att aktier skulle kunna vara lite dyrare än runt 300-ingen innan de splittas. Upp till 500 kr kanske?

//Finanskvinnan

Tillgångar/skulder maj 2015

//Finanskvinnan

Aktieinköp och slös

Jag har köpt några Hufvudstaden på omkring 115 kr. Nu inväntar jag bara H&M-utdelningen så har jag alla svenska utdelningspengar för året på banan.

Kanske kan jag hålla på några slantar till sommaren och se vad som händer med börsen då.

Jag har också köpt ett årskort på SL för 8 300 kr. På grund av kass planering måste jag reducera nästa månads sparande något, förmodligen med ca 3 000 kr. I normalfallet brukar jag cykla dit jag ska sommartid. Nu ville jag dock ha ett kort, så jag kan åka om det är dåligt väder eller liknande. Årskortet kostar utslaget per månad 692 kr jämfört med 790 kr för ordinarie 30-dagarskort. Slöseri är det ändå. Eller lyx, kanske vi ska säga.

//Finanskvinnan