Ingen amortering och räntespar på skattekontot

Mitt sparmål (enbart tillgångarna) för 2015 kr är 1 200 000 kr. Jag ligger per den senaste månadssammanställningen på 1 248 739 kr och jag har planerat att spara ca 34 000 kr under november och december.

Det finns alltså marginal för en mindre nedgång motsvarande ca 83 000 kr utan att sparmålet missas.

Jag har därför fattat det exekutiva beslutet att slösa bort det extra amorteringsspar jag numer brukar ha i byrålådan.

Amorteringssparandet innebär att jag avsätter en peng varje månad till ett amorteringskonto. Från det kontot dras mina CSN-amorteringar. Pengarna som är kvar i slutet av året sätter jag normalt antingen in till det ordinarie sparandet, om det behövs för att jag ska nå mitt mål. Alternativt så extraamorterar jag på CSN-lånet, för att det vore rätt så skönt att uppleva skuldfrihet någon gång i livet. Amorteringssparandet räknas inte in i månadssparande och sparkvot.

I år blir det varken ordinarie spar eller CSN-lån, det blir en present till mig själv som tack för hårt jobb under året. Ca 8 000 kr handlar det om.

I jakten på någon slags ränta på räntesparandet inför nästa år har jag också bestämt mig för att testa att sätta in en mindre slant på skattekontot. Räntan på skattekontot är skattefri och motsvarar 0,8% om den hade beskattats.

Jag laddade ner appen och har förstått det så att enkelt går att följa saldot i den, samt att det går att begära utbetalningar när som helst. Viktigt är dock att sätta utbetalningsspärr på kontot så att inte allt överskott betalas ut i samband med skatteåterbäringen.

Det blir förmodligen kvarskatt att betala nästa år, och då kan jag lika gärna ha pengarna liggande på kontot redan.


//Finanskvinnan

Erhållna utdelningar för aktiva innehav

Inspirerad av Min aktiedagbok tittade jag på hur stor andel av investeringen för mina aktieinnehav jag hittills har fått tillbaka i utdelningar.


Det ser rätt bra ut, tycker jag själv. Även kul att se utveckling för varje innehav inklusive utdelningar, det brukar jag inte plocka fram utan jag räknar på helheten av "inkomst av kapital" i andra beräkningar. Det ska bli kul att titta tillbaka om några år och se vad som har hänt.

Om du själv vill kunna göra denna typ av sammanställningar i framtiden så rekommenderar jag att du för ett eget register över köp/sälj/utdelningar. Om du någon gång byter bank/nätmäklare i framtiden så kan du tappa historik. Till exempel valutakurser finns dessutom inte alltid med i de olika excel-exporter som kan finnas, så den biten tycker jag är extra viktig att ha med.

//Finanskvinnan

Byte SHB B till SHB A

Jag har länge haft SHB B eftersom jag vid det första inköpet trodde att det var B-aktien som var den mest likvida. Det visade sig senare att det i själva verket är A-aktien som är mest likvid (=lätthandlad).

A-aktien kostade dessutom mindre än B-aktien, och ger samma utdelning. Det var därför ett enkelt val att avveckla B-aktien och istället köpa A-aktien.

På köpet utlöste en stoploss efter SHB A nu är på ca 5% direktavkastning, och jag köpte till ett gäng fler aktier. I praktiken är mitt SHB-innehav nu dubbelt så stort som innan, då det var ett relativt litet innehav.

Inköpskurs för SHB A blev ca 115 kr.

IRR 2011-2015 för SHB B som är avvecklad för att aldrig mer komma tillbaka blev 28,60%. Inte illa! Att jag avvecklar en aktie helt innebär att den räknas bort för gott, och jag börjar om från 0% avkastning för SHB A.

IRR räknar jag ut med hjälp av en excelfunktion i vilken jag lägger in inköpskostnad, utdelningar per år och erhållet belopp vid försäljning.

//Finanskvinnan