Nöjd med valet att avsluta Ratos förra året

I augusti 2015 sålde jag av samtliga mina Ratos B på omkring 50 kr. Vid tidpunkten var jag osäker på om det var ett särskilt bra tillfälle att sälja, med tanke på att det finns ett säsongsmönster där Ratos brukar gå bra inför utdelningarna på våren. Kanske hade det varit bättre att invänta högre kurs. Å andra sidan var min erfarenhet att det kan vara lika bra att agera snabbt när ett beslut väl är fattat.

Det slutade med att jag trots allt var väldigt nöjd över att ha avvecklat surdegs-Ratos, och jag köpte istället en massa andra aktier. Framför allt i USA.

En snabb uppföljning (har ej räknat med valutaeffekter) indikerar att det var ett bra val att välja USA framför Sverige. Hade jag behållt Ratos-innehavet så hade det backat 13% eller ca 8 400 kr från säljtillfället tills idag. De aktier jag istället köpte har ökat i värde med totalt 6,5% eller ca 4 500 kr (då oräknat valuta) istället under samma period.

Viktigare än tillfälliga kursrörelser för mig som utdelningsinvesterare är dock utdelningspotential. I de innehav jag bytte Ratos mot är min bild att utdelningarna är betydligt mer stabila än vad Ratos kunde erbjuda.

Aktie som sålts Kurs då Kurs nu Belopp SEK Utv % Utv SEK
Ratos B 50 43,5 64 900 -13,0% -8 437
Aktier som köpts Kurs då Kurs nu Belopp SEK Utv % Utv SEK
Colgate-Palmolive 61 65,3 5 208 7,0% 367
General Mills 56 56,43 18 741 0,8% 144
Hennes & Mauritz 307 269 4 544 -12,4% -562
Procter & Gamble 70 80,25 26 614 14,6% 3 897
Walmart 63 65,94 14 144 4,7% 660Totalt 6,5% 4 506

//Finanskvinnan